Binnen bedrijven wordt vaak gewerkt met chemische stoffen. Deze zijn in vele gevallen schadelijk en mogen dus absoluut niet in het milieu terecht komen. Gelukkig zijn er allerlei voorzieningen te treffen waarmee je dit kunt voorkomen. Deze nemen we hieronder even met je door. 

Tal van oplossingen voor veilige opslag

Gelukkig zijn er veel methoden bedacht waarmee je makkelijker veilig kunt werken. 

Denk bijvoorbeeld aan lekbakken, opslagkluizen, brand- of zuurkasten. Gevaarlijke stoffen als olie, gassen en zuren kunnen op een veilige manier opgeslagen worden. Als er dan een keer een brand uitbreekt (zorg ook altijd voor een goede sprinklerinstallatie indien mogelijk), dan staan de gastanks veilig. Wat is er verder nog belangrijk? Denk aan de volgende essentiële punten: 

Aparte afvalinzameling

Chemisch afval kun je het beste maar gewoon apart laten ophalen. Zo mixt het niet met het reguliere afval en kan het indien nodig op een speciale manier verwerkt worden zodat het geen schade aan het milieu kan aanrichten. 

Milieuvriendelijke werkprocedures

Het is belangrijk dat je op een milieuvriendelijke manier werkt. We raden je dan ook aan wanneer het mogelijk is om geen gebruik te maken van milieuverontreinigende chemische stoffen. Wanneer het niet anders kan, dan verwijzen we je even terug naar de verschillende werkmethode waarmee je veilig kunt werken, dus die we hierboven beschreven hebben. Bij de https://www.milieuconcurrent.nl/ weten ze alles van de voorzieningen die je kunt treffen om het milieu te ontzien. 

Goede bedrijfskleding

Vergeet natuurlijk niet om goede bedrijfskleding te dragen. Je personeel moet beschermd zijn en bijvoorbeeld een helm of overal dragen. Zo kun je ongelukken en eventuele aansprakelijkheid voorkomen. 

Een uitstekende werkruimte 

Tenslotte is het klimaat in de werkruimte erg belangrijk, zorg dus voor een goede ventilatie en de noodzakelijke afzuigsystemen, zo is het veilig werken en zul je ongelukken kunnen voorkomen. Zorg er ook voor, wanneer het nodig is, dat er aparte zones zijn waar mensen kunnen lopen en waar heftruck rijden. Ook aanwijzingen bij machines en cursussen over die machines zijn erg belangrijk. Zo weet je zeker dat mensen weten waar ze mee bezig zijn. Verdiep je in de veiligheidsvoorschriften die er nodig zijn voor jou type bedrijf!

Pin It on Pinterest