Brancheorganisatie EKH doet keuringen en maakt keuringsrapporten van hijs- en hefmachines om een veilige werkomgeving te creëren. Bij een keuring wordt de machine namelijk grondig doorgelicht en getest op de werking, schade en eventuele fouten. Daarnaast wordt onderzocht of de machines nog aan alle gestelde eisen voldoen. Dit onderzoek wordt vastgelegd in een keuringsrapport. 

Welke soorten hijs- en hefgereedschap vallen onder deze procedure?

Hef- en hijsmachines kunnen we onderverdelen in twee groepen: hijs- en hefkranen en hijs- en hefgereedschap. Voor beide groepen zijn specifieke keurings- en toelatingsnormen opgesteld, waarin de voorschriften, normen en wettelijke eisen zijn verwerkt. Brancheorganisatie EKH brengt deze in de praktijk door keurmeesters de apparatuur te laten controleren. De EKH bepaalt dus welke handelingen de keurmeesters moeten verrichten voor de (her)keuring van hijs- en hefmachines en het uitgeven van een hijscertificaat.

Wie kan hijs- en hefmachines keuren?

De wetten en regels schrijven voor dat de keuring moet plaatsvinden door een specialist: de keurmeester. De toewijzing van een keurmeester wordt aan de branche zelf overgelaten. Daarom heeft de brancheorganisatie EKH een uitgebreid en specifiek opleidingsprogramma opgezet voor keurmeesters. Aan het einde van de opleiding moet een theorie- en praktijkexamen afgelegd worden. Slaag je voor beide examens, dan ontvang je een persoonlijk certificaat en mag je jezelf officieel EKH-keurmeester noemen. Keuringen van een EKH-keurmeester geeft bedrijven de garantie dat hun machines zorgvuldig en integer worden gecontroleerd. 

Bedrijven die zijn aangesloten bij EKH mogen keuringen uitvoeren en keuringsrapporten opstellen. Voor deze bedrijven gelden speciale eisen. Een EKH erkend bedrijf: 

 • is ISO-gecertificeerd 
 • wordt jaarlijks zelf gekeurd door een onafhankelijk keuringsinstituut
 • wordt steekproefsgewijs gecontroleerd 
 • werkt integer en professioneel  

Inspecties en keuringen

Inspecties kunnen worden uitgevoerd op alle onderdelen, waaronder:

Hijsapparatuur

 • On-site inspecties hijsbalken
 • Kunststof hijsbanden
 • Stroppen met staalkabel
 • Legeringskettingstroppen
 • Sluitingen
 • Manschappenkooien en hijskooien

Hoogte veiligheidsuitrusting

 • Harnassen
 • Koorden
 • Statische lijnen voor hoogtebeveiliging
 • Ankerpunten

Het belang van keuringen

Alle hijs- en hefmachines moeten periodiek geïnspecteerd worden voor gebruik. Dit geldt ook voor nieuwe machines. Zo kunnen eventuele fabricagefouten of schade tijdens het vervoer worden opgespoord. De apparatuur en machines moeten in het algemeen om de drie maanden gekeurd worden. In sommige gevallen is de periode korter als ze aan zware omstandigheden worden blootgesteld.

Pin It on Pinterest