Je wil gaan beginnen met een charitatieve onderneming. Je hebt een idee voor een manier waarop je op jouw manier de wereld een betere plek kan maken. Je hebt je onderzoek gedaan aangaande de materie en de benodigdheden, je hebt een team uitgezocht waarmee je wil samenwerken, je hebt zelfs al een naam voor je project/onderneming. Nu is het nog zaak dat je je laat inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De vraag is alleen: als wat voor rechtspersoon ga je je charitatieve onderneming stichten? In deze blog leggen wij je hier een en ander over uit.

Vereniging

Als je een onderneming begint waarbij je je vooral zult richten op het charitatieve karakter en niet met het genereren van omzet en winst, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor een vereniging. Een vereniging is onder te verdelen in een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, waarbij ze geen registergoederen kan verkrijgen, geen erfgename is en haar bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn, en een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, waarbij ze wél rechtsgoederen kan verkrijgen, wél erfgename kan zijn en haar bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.

Stichting

Je kunt er ook voor kiezen om een stichting op te richten. Een stichting oprichten doe je wanneer je dus wél winst en omzet wil maken, maar er ook zorg voor draagt dat de stichting haar ideële of sociale doelen behaalt middels diezelfde winst en omzet. Als stichting heb je het voordeel dat de bestuurders niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de stichting. Een stichting heeft echter wel weer een nadeel als het gaat om het verkrijgen van gelden. Dat mag namelijk enkel afkomstig zijn uit een erfenis, een donatie of een lening.

Verschil tussen een stichting en een vereniging

Het is al enigszins uitgelegd, maar er zijn dus wezenlijke verschillen tussen een vereniging en een stichting. Een van de verschillen die we nog niet genoemd hadden, is dat een vereniging wél leden heeft en een stichting niet. In het geval van een vereniging mag ze haar leden vragen een contributie te betalen, wat bij een stichting niet mag. Een stichting kan echter wel donateurs hebben waarvan zij gelden mag ontvangen.

Ook interessant