Het is bijzonder vervelend als er openstaande betalingen zijn. Iedere ondernemer wil dit op eenvoudig mogelijke manier opgelost zien. Deurwaarder inschakelen is dan een goede optie. In deze blog lees je hoe het werkt.

Wachten op je geld

Je onderneming is erop gericht om geld te verdienen. En als je daarop moet wachten is dit een vervelende situatie. Als uw facturen niet betaald worden, om wat voor reden dan ook, is het belangrijk om zo snel mogelijk te zorgen dat de betalingen worden voldaan. Een gerechtsdeurwaarder helpt u om het geld te innen.

Sommeren te betalen en gerechtelijke procedure

Een deurwaarder kan net zoals een incassobureau dit kan, een schuldenaar (iemand die moet betalen) sommeren aan de openstaande betalingen te voldoen. Er is dan nog geen sprake van een gerechtelijke procedure. Weigert de schuldenaar, dan kan de deurwaarder u helpen in een gerechtelijke procedure. Hij of zij kan een dagvaarding aan de schuldenaar uitreiken. Een incassobureau kan deze niet uitreiken, alleen een deurwaarder heeft de wettelijke bevoegdheid dit te doen. Daarom raden we u aan om een deurwaarder in te schakelen, deze kan immers alle nodige handelingen doen om de schuldenaar te laten betalen. Alles bij elkaar genomen betaalt u minder als u direct een deurwaarder inschakelt .

Kosten voor de deurwaarder

Veel deurwaarders hanteren vaste tarieven voor diensten die vallen binnen de standaard rechtshandelingen, zoals het uitreiken van een dagvaarding. Voor handelingen die buiten de standaard rechtshandelingen vallen, zoals geld innen, kunnen deurwaarders zelf een tarief bepalen. Natuurlijk zijn ze hierbij wel enigszins gebonden aan wat er gangbaar is in de markt. Ook hanteren deurwaarders geregeld een no cure no pay, wat zoveel betekent als: ‘als het niet helpt wat we doen, dan hoef je niet te betalen.’

Een maatschappelijk probleem

De persoon van de schuldenaar wordt vaak nogal zwart afgeschilderd. Als we de situatie van de schuldenaar bekijken, dan komt er veel naar voren wat dit zwarte beeld nuanceert. Veel mensen zitten zonder hun schuld in de schulden. Ze willen wel betalen, maar kunnen het niet. Ook is het soms een maatschappelijk probleem, denk hierbij aan de hypotheekverstrekkers die mensen zonder een vast inkomen probleemloos een hypotheek verstrekten, terwijl zij dit helemaal niet konden terugbetalen. Het is een systeem van banken en financiële instellingen die dergelijke financiële problemen in de hand hebben gewerkt. Zo zijn er nog meer situaties te noemen waarin een schuldeiser en de deurwaarder oog voor moet hebben. Een praktische uitwerking hiervan kan zijn, het maken van redelijke afspraken met de schuldenaar.