Als ondernemer of manager bestaat er een kans dat je te maken krijgt met een personeelslid wat ontslagen zal moeten worden. Het kan zelfs zo zijn dat je hier al eens mee hebt moeten maken. Het is niet altijd makkelijk om iemand te moeten ontslaan, maar soms is er geen andere mogelijkheid meer. Maar wat zijn nu eigenlijk goede juridische redenen of argumenten voor ontslag? Je kan immers niet elke medewerker ontslaan. Werknemers krijgen in Nederland goede bescherming tegen het kwijtraken van hun baan, dus je moet te allen tijde een sterk verhaal hebben voor de kantonrechter. In deze blog noemen we een aantal goede redenen voor ontslag.

Overtreding van de contractuele verplichtingen

Als de werknemer niet doet waar hij wel voor getekend heeft, en er voldoende pogingen zijn geweest vanuit de onderneming om de medewerker te stimuleren zich weer goed in te zetten, kan er reden ontstaan voor ontslag. Er moet wel een goed dossier worden bijgehouden om ervoor te zorgen dat de kantonrechter later kan zien of het allemaal wel correct is. De rechter moet namelijk uiteindelijk beoordelen of het ontslag wel te rechtvaardigen valt binnen het arbeidsrecht.

Bedrijfseconomische redenen

Wanneer uw onderneming zich in moeilijk vaarwater begeeft, moeten er vaak kosten bespaard worden. Er wordt dan ook vaak overwogen om een “reorganisatie” te doen. Dit is namelijk nodig om te kunnen besparen op salarissen en vergoedingen en kan in korte tijd weer wat financiële ademruimte bieden. Onder deze omstandigheden heeft een onderneming meer kans om de ontslagen goedgekeurd te krijgen bij de kantonrechter.

Redelijkheid voorop

Het is belangrijk om te weten dat alle juridische zaken worden getoetst op basis van redelijkheid. Op het moment dat een bepaalde maatregel wordt getroffen, zoals het ontslaan van je medewerker, dan is het van groot juridisch belang dat het ontslag redelijk is; oftewel dat het van de werkgever verwacht kan worden dit te doen.