Arbeidsongeschiktheid komt in alle sectoren van de arbeidsmarkt voor; of het nu de horeca betreft, de bouwsector of het kantoorwezen. Iedereen ondervindt hinder van een arbeidsongeschiktheid: de werknemer zit nu thuis zonder een gezonde routine en doelbewustheid, de werkgever zit nu zonder de werkkracht waar die wel op had gerekend en de overheid mag meebetalen in dit hele verhaal. Het aanpakken van de arbeidsongeschiktheid is dus in eenieders belang. Daarom wordt er nadat de werknemer zich ziek heeft gemeld al na een paar weken onderzocht wat de klachten zijn.

Zichtbare en onzichtbare klachten

In grote lijnen kunnen de klachten van een arbeidsongeschikte werknemer in twee categorieën vallen: zichtbare en onzichtbare klachten. Zichtbare klachten zijn eenvoudig te diagnosticeren: denk hierbij aan letselschade na een auto-ongeluk (waarbij je overigens soms recht hebt op letselschadevergoeding!) of een gebroken been na een val. Onzichtbare klachten zijn wat moeilijker om vast te stellen: depressies, psychische stoornissen, burn-out, etc. zijn vandaag de dag veelvoorkomende redenen voor arbeidsongeschiktheid.

De bedrijfsarts

De bedrijfsarts heeft de taak om te bepalen in hoeverre de werknemer arbeidsongeschikt is en in welke capaciteit deze nog zijn taken kan uitvoeren. In sommige gevallen wordt de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard. Hierbij zal de werknemer niet meer al zijn dagelijkse taken kunnen uitvoeren, maar een verkleind takenpakket op zich nemen die wel uitvoerbaar zijn in de huidige situatie. In andere gevallen concludeert de bedrijfsarts dat de werknemer geen werk kan uitvoeren tot hij (ten dele) is hersteld. De bedrijfsarts geeft een medisch advies waaraan de werknemer en werkgever gehoor dienen te geven.

Controverse

Er is een kleine controverse als het gaat om de rol en autoriteit van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts staat in dienst van de werkgever. Dit betekent dat de bedrijfsarts er dus belang bij heeft dat de werkgever tevreden is. Mocht de arbeidsongeschiktheid het gevolg zijn van bijv. een arbeidsconflict, dan zal de bedrijfsarts alsnog voor de kant van de werkgever kunnen kiezen.

In dat geval is een second opinion ook nog mogelijk via het UWV. Zij kunnen de diagnose van de bedrijfsarts overrulen.