Personeel op basis van detachering is een manier van werken die je tegenwoordig steeds vaker ziet bij bedrijven die te maken hebben met speciale projecten of die op en voor een korte termijn gekwalificeerd personeel nodig hebben. Naast dat zelf werken op basis van detachering komt me voordelen en nadelen, heeft de werkgever ook te maken met positieve en negatieve kanten.

Het kostenplaatje

In de ogen van veel mensen is detachering een duurdere manier van personeelswerving dan volledig zelf op zoek gaan naar geschikte mensen. Hier valt zeker iets voor te zeggen. Op het moment dat je personeel aanneemt via een detacheringsbureau, betaal je soms wel twee keer het brutosalaris voor de werknemer. Deze kosten verdien je echter deels terug, juist omdat het via een detacheringsbureau gaat. Zo is het selectie- en wervingsproces een stuk korter en eenvoudiger. Een detacheringsbureau heeft namelijk de eerste ronde van selectie al op zich genomen, waardoor je geschiktere kandidaten op gesprek krijgt. Zodoende wordt de positie sneller ingevuld en kan het werk sneller beginnen of doorgaan, wat leidt tot hogere opbrengsten en/of lagere kosten.

Beschikbaarheid en inwerken

Detachering wordt vaak gebruikt als er tijdelijk een functie ingevuld moet worden. Dit kan zijn als gevolg van langdurige ziekte of zwangerschapsverlof, maar ook in het geval van een speciaal project waar gespecialiseerd personeel voor nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de implementatie van een nieuw ERP systeem of een reorganisatie van bedrijfsprocessen. In het geval van vervanging heb je op korte termijn iemand nodig die niet compleet ingewerkt hoeft te worden. Een goed voorbeeld hiervan is in het onderwijs. Nu is het zo dat je via een uitzendbureau docenten kunt inhuren op korte termijn, maar afhankelijk van het gewenste niveau is detachering wellicht een betere optie. Daar worden namelijk vaak strengere eisen aan gesteld dan bij uitzenden.

Flexibiliteit en (mis)match met bedrijfscultuur

Als laatste heb je de flexibiliteit van het personeel. Omdat je op basis van detachering mensen in dienst hebt is het een stuk eenvoudiger om ze weer te ‘ontslaan’ als ze bijvoorbeeld niet meer nodig of te duur zijn. Daarnaast is die flexibiliteit handig als blijkt dat het nieuwe personeel niet matcht met het andere personeel en de algemene bedrijfscultuur. De invloed van deze ‘klik’ op het resultaat moet je niet onderschatten. Als bestaand personeel het duidelijk niet kan vinden met de tijdelijke werknemers kan dat negatieve gevolgen hebben op de prestaties.